BASINÇLI HAVA FİLTRESİ

Kompresörler vasıtasıyla ortamdan emilen havanın sıkıştırılması sonucu elde edilen basınçlı havanın içinde istenmeyen birtakım kontaminasyonlar bulunmaktadır. Bu komtaminasyonlar; atmosferik kirlilik, likit formda yağ, mikro-organizmalar, likit formda su, pas, aerosol formda yağ, aerosol formda su buharı ve yağ buharıdır. Hem havanın temas ettiği ürünlere hem de basınçlı havayla çalışan makine aksamlarına zarar vermemesi için bu kontaminasyonların sistemden uzaklaştırılması gerekmektedir. Su buharı hariç diğer kontaminasyonar su seperatörleri ve filtreler tarafından tutulur.

Su Seperatörleri; basınçlı hava hattında, basınçlı hava tankından sonra ilk sırada gelmesi gereken ekipmandır. Çünkü su seperatörü, basınçlı havanın içinde likit halde bulunan su ve yağı yani kaba kondensi merkezkaç etkisiyle toplayıp dışarı atan ekipmandır. Likit halde gelen su ve yağın büyük bir kısmını sistemden uzaklaştırdığı için kendisinden sonra gelen filtrelerin kontaminasyon yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır.

Basınçlı Hava Filtreleri; coalescing filtre (hat filtresi) ve aktif karbon filtre olarak ikiye ayrılır. Coalescing (hat filtreleri) basınçlı hava içinde bulunan partikülleri ve aerosol formda bulunan su ve yağı tutmak için kullanılır. Ön filtre veya kaba filtre olarak adlandırılan filtreler genellikle 1 mikron ve daha büyük partikülleri tutarken ince filtre veya fine filter olarak tanımlanan filtreler ise genellikle 0,01 mikron ve daha büyük partikülleri tutmaktadır. Aynı şekilde kaba filtrelerden sonra havanın içinde kalan aerosol miktarı 0,5 ppm düzeyinde olurken, ince filtreler bu miktarı 0,01 ppm düzeyine kadar düşürmektedir.

Aktif Karbon Filtreler ise yalnızca yağ buharını tutmak için kullanılmalıdır. Bu filtrelerde kullanılan malzeme aynı zamanda su buharı ve partikülleri de tutabilir. Ancak, aktif karbon filtreden önce hava nemden ve partiküllerden arındırılmadıysa bu filtre kısa süre içinde, asli görevi olan yağ buharı tutma işini yapamaz hale gelir.

Kimyasal Kurutucular

PSA (Pressure Swing Adsorption) prensibiyle çalışan adsorpsiyonlu hava kurutucular; silikajelli kurutucu, kimyasal kurutucu veya desiccant kurutucu olarak da adlandırılırlar. Hastanelerde medikal kuru hava sisteminde , Pnömatik ekipmanlarda, boyahanelerde, gıda sektöründe ürünle temas eden veya etme riski olan noktalarda, ilaç sanayinde, lazer kesim gibi değerli ekipmanlarda kullanılan basınçlı havanın çiğlenme noktası sıcaklığı (dew point) büyük önem kazanmaktadır. Yüksek kalitede hava gerektiren bu uygulamalarda, -20, -40 ve hatta -70 ℃’lerde çiğlenme noktaları talep edilebilmektedir.


Su Seperatörleri – Broşür indir

Basınçlı Hava Filtresi – Broşür indir

Kimyasal Kurutucular – Broşür indir